A Kormány 2012. februári határozatában rendelkezett az Emberi Jogi Munkacsoport életre hívásáról, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

Figyelemmel kíséri továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának tizenegyedik ülésén Magyarország vonatkozásában tett és általa elfogadott, valamint részben elfogadott ajánlások végrehajtását. Javaslatokat tesz a Kormány és az érintett központi államigazgatási szervek részére a jogalkotás és a jogalkalmazás vonatkozásában az emberi jogok még szélesebb érvényesülését biztosító szabályozásra, működésre, valamint ellenőrzi ezek megvalósítását.

A Munkacsoport elnöke a Munkacsoportnak az igazságügyi miniszter által megbízott tagja, a Munkacsoport alelnöke a Munkacsoportnak a belügyminiszter által megbízott tagjai közül a belügyminiszter által kijelölt személy.

 A munkacsoport tagjai:

- a belügyminiszter által megbízott két fő politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- a honvédelmi miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- az igazságügyi miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- a kulturális és innovációs miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- a külgazdasági és külügyminiszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- a Miniszterelnökséget vezető miniszter által megbízott két fő politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- a gazdaságfejlesztési miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,

- az európai uniós ügyekért felelős miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető.