Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) új mechanizmusaként az egyetemes időszakos emberi jogi felülvizsgálati eljárás 2008 áprilisában kezdte meg működését. Ennek keretében az EJT valamennyi ENSZ tagállam emberi jogi helyzetét rendszeresen áttekinti Genfben. A UPR olyan általános, egyetemes emberi jogi vizsgálati mechanizmus, amely független attól, hogy adott ország mely nemzetközi emberi jogi egyezménynek részese. Évente 42 ország felülvizsgálatára kerül sor a UPR munkacsoport három, egyenként 2 hetes ülésszaka alatt, így egy ország két felülvizsgálata között kb. 5 év telik el.

A felülvizsgálat három dokumentumra épül: a kormány által benyújtandó nemzeti jelentésre, az ENSZ emberi jogi mechanizmusai által készített összefoglalóra, valamint az ombudsman és a civil szervezetek információira. A dokumentumok bárki számára elérhetők a UPR hivatalos honlapján, az ENSZ hivatalos nyelvein. 

Az ülésen a felülvizsgált ország küldöttsége vázolja az emberi jogi szempontból legfontosabb fejleményeket, majd a hozzászólni kívánó államok rövid (max. 1-2 perc) beszédei következnek. Ezekben a fent említett dokumentumok, illetve saját külképviseleteik adatai alapján rámutatnak a legégetőbb problémákra, méltatják az elért eredményeket, kérdéseket tesznek fel és ajánlásokat adnak a továbblépés lehetséges területein. A delegáció reagál az elhangzottakra, és nyilatkoznia kell, hogy mely ajánlásokat fogadja el. Ezek végrehajtásáról az 5 év múlva esedékes felülvizsgálaton be kell számolnia.

A UPR mechanizmus legnagyobb eredménye, hogy abban valamennyi ország részt vesz, az emberi jogok teljes vertikumát átfogja és a lehető legkisebb teret engedi a kétoldalú ellentéteknek, bár természetesen azoktól teljes mértékben nem tudja függetleníteni magát. 

Hazánk első UPR-ja 2011. május 11-én zajlott le, a felkészülés az akkori Külügyminisztérium koordinálásával, a társtárcák és civil szervezetek részvételével megtartott tematikus konferenciák segítségével zajlott. A számos minisztérium szakértőiből álló 22 tagú magyar delegációt Balog Zoltán, a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára vezette. A tagállamoktól kapott ajánlások közül hazánk 119-et teljes egészében, 3-at részben elfogadott, és 26-ot visszautasított. Az ajánlások teljesítéséről a társtárcáktól kapott információk alapján hazánk 2014-ben félidős jelentést juttatott el az ENSZ-hez (mid-term report). A 2011-es UPR nyomán létrejött a tárcaközi Emberi Jogi Munkacsoport (EJMCS), amelynek feladata – többek között – hogy figyelemmel kísérje a UPR ajánlások végrehajtását. 

Hazánk második UPR-jára 2016. május 4-én került sor, ahol a magyar delegációnak számot kellett adnia az elfogadott ajánlások végrehajtásáról, illetve bármilyen, az emberi jogokat érintő fejleményről. Az erről szóló, a felülvizsgálat alapját képező nemzeti jelentésünk leadási határideje 2016. február 5-e volt, amit sikeresen időben teljesítettünk.

Magyarország következő általános időszakos emberi jogi beszámolója az ENSZ Egyetemes Időszakos Emberi Jogi Felülvizsgálata Munkacsoportjának (UPR Working Group) 39. ülésszakának harmadik napján, 2021. november 3-án esedékes. A nemzeti jelentés, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának jelentése, valamint az AJBH és a civil szervezetek információinak összefoglalása megtalálható az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának oldalán.