2014. október 3-án a Belügyminisztérium konferenciáján bemutatásra került a Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról című dokumentum.

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) és az európai uniós jog egyre fontosabb keretet biztosít a külföldiek jogainak védelméhez. A menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai uniós joganyag gyorsan fejlődik. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) meggyőző esetjogi corpusa alakult ki, különösen az EJEE 3., 5., 8. és 13. cikkével kapcsolatban. Az Európai Unió Bíróságát egyre gyakrabban kérik fel, hogy nyilatkozzon az Európai Unió e területre vonatkozó jogi rendelkezéseinek értelmezéséről. A Kézikönyv ezen második kiadása, amely 2013. decemberéig lett frissítve, az említett európai uniós joganyagot és a két európai bíróság esetjogi corpusát kívánja közérthető formában bemutatni.

A Kézikönyv az Európai Unió (EU) és az Európa Tanács tagállamaiban dolgozó gyakorló jogi szakembereknek, bíráknak, ügyészeknek, bevándorlási tisztviselőknek és civil szervezeteknek szól.