Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) november 20-án, a gyermekjogok világnapján tette közzé Kézikönyvét a Gyermekek Jogaira Vonatkozó Európai Jogról.

A Kézikönyv célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogait védő és előmozdító jogi normákra. Egyaránt kitér az Európai Unió és az Európa Tanács jogára és a két szervezet bíróságának a joggyakorlatára. A Kézikönyv bemutatja az Alapjogi Chartában, az Emberi Jogok Európai Egyezményében és a Szociális Chartában szereplő jogi normákat, amelyek a gyermekek jogainak védelmét szolgálják.