Emberi Jogok és az ENSZ

Az ENSZ sokféle módon támogatja az emberi jogok védelmét. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa felel az emberi jogok védelméért és alkalmazásáért, az emberi jogi programok megvalósításáért, valamint reagál az emberi jogokkal való visszaélésekre. Az ENSZ főtitkára és az Emberi Jogi Főbiztos különféle emberi jogi helyzetekben és kérdésekben bizalmasan felhívja a kormányok figyelmét olyan emberi jogi problémákra, mint például az elítéltekkel való bánásmód, illetve a halálbüntetés ügye.

Az Emberi Jogi Tanács, amelyet 2006. március 15-én hozott létre a Közgyűlés, átvette a 60 éves ENSZ Emberi Jogi Bizottság munkáját és kulcsfontosságú kormányközi emberi jogi testületté vált.  A Tanácsban 47 állam képviselője foglal helyet, három évre választják őket, és maximum két egymást követő ciklusban lehetnek tagok. Feladatuk az emberi jogok védelme és alkalmazásuk elősegítése, az emberi jogi sértések elleni fellépés, és ajánlások tétele, beleértve az emberi jogi vészhelyzetek kezelését is. A Tanács az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) során négyévente vizsgálja az emberi jogok helyzetét az ENSZ 193 tagállamában.

A Tanács együttműködik az ENSZ megbízottjaival, amely csoportot a korábbi Emberi Jogi Bizottság hozott létre. A megbízott lehet egyén – különmegbízott vagy képviselő – vagy egy munkacsoport. Ők elismert, független szakértők, akiket önkéntes alapon jelöli ki az Emberi Jogi Tanács. Megvizsgálják, ellenőrzik, és nyilvánosan jelentést tesznek az emberi jogok egyes országokban tapasztalt helyzetéről vagy súlyos emberi jogsértésekről, mint például az önkényes fogva tartás, kivégzés, kínzás, gyermek prostitúció vagy az alapjogok (lakhatáshoz, ivóvízhez, szólásszabadsághoz, oktatáshoz stb. való jog) megtagadása esetén.

A Tanács által kinevezett nemzetközileg elismert szakértők figyelemmel kísérik, és jelentést tesznek meghatározott országok emberi jogi helyzetéről, valamint az emberi jogok megsértéséről a világ bármely részében.

Az Emberi Jogi Főbiztosság támogatja mindezeket az erőfeszítéseket. Olyan tevékenységeken keresztül nyújt szakmai segítséget a kormányoknak, mint például a rendőrség és bírók képzése, törvényhozási tanácsadás és nemzeti emberi jogi intézmények létrehozása.

Menü

Főoldal

Navigáció