Magyarország üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2013. szeptember 27-én egyhangúlag elfogadott 2118. számú határozatot, amely a szíriai vegyifegyver-készletek gyors, ellenőrizhető és szükség esetén kikényszeríthető felszámolásáról rendelkezik.

A Biztonsági Tanács nemzetközi jogilag kötelező érvényű határozata történelmi jelentőségű. Kimondja, hogy a vegyi fegyverek alkalmazása elfogadhatatlan, a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető lépés, amely nem maradhat következmények nélkül. A határozat egyúttal bizonyítja a nemzetközi közösség eltökéltségét a szíriai válság mielőbbi diplomáciai megoldására.

A magyar kormány elvárja, hogy Szíria maradéktalanul és késedelem nélkül hajtsa végre a Biztonsági Tanács, illetve a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) határozataiban foglaltakat. Fogadja az ENSZ és az OPCW szakértőit, gondoskodjék biztonságukról és biztosítson számukra teljes és akadálytalan hozzáférést. A vegyifegyver-készleteket az előírt időkereten belül szerelje le és helyezze nemzetközi ellenőrzés alá.

A Külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy Magyarország korábban - szövetségeseivel együttműködésben - felajánlotta: az ENSZ-en és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezeten keresztül kész részt venni a vegyi fegyverek leszerelésében és megsemmisítésében.

Fontosnak tartjuk, hogy a Biztonsági Tanács határozata újabb lendületet adjon a politikai rendezésre vonatkozó erőfeszítések folytatásának. Reményeink szerint a 2013. november közepére tervezett genfi konferencián előrelépés történik a hosszú távon politikai rendezés érdekében.

(MTI)