A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében közzé teszem az Ehtv. 33. § (1) bekezdésével érintett közösségek nevét.

1.    Agapé Gyülekezet
2.    A Keresztény Közösség Mozgalom a Vallási Megújulásért Egyház
3.    ANKH Az Örök Élet Egyháza
4.    A Magyarországi Biblia Szól Egyház
5.    Apostoli Pünkösdi Egyház
6.    Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
7.    Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház
8.    Barnabás Közösség
9.    Béke Gyülekezet
10.    Budapesti Autonóm Gyülekezet
11.    Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
12.    CCC Magyarország Vallási Közösség
13.    Danube Nemzetközi Egyház
14.    Dávid Sátora Gyülekezet Egyház
15.    Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház
16.    Egyesítő Egyház
17.    Ekklesia Nyíregyházi Keresztény Gyülekezet
18.    Élő Isten Gyülekezete
19.    Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet
20.    Ezoterikus Tanok Egyháza
21.    Evangéliumi Barátság Egyház
22.    Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház
23.    Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház
24.    Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
25.    Golgota Keresztény Gyülekezet
26.    Hindu Vaisnava Egyház
27.    „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
28.    Isten Egyháza
29.    Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház
30.    Jézus Minden Nemzetért Közösség
31.    Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
32.    Keresztény Család Gyülekezet
33.    Keresztény Testvéri Közösség
34.    Krisztus Kegyelme Gyülekezet
35.    Krisztus Magyarországi Egyháza
36.    Krisztus Szeretete Egyház
37.    Krisztus Teljessége Az Élet Kenyere Egyház
38.    Magyar Evangéliumi Egyház
39.    Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége Egyház
40.    Magyar Taoista Egyház
41.    Magyarországi Bahá’i Közösség
42.    Magyarországi Church of God Egyház
43.    Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
44.    Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek
45.    Magyarországi Örmény Apostoli Egyház
46.    Magyarországi Szabad keresztyén Gyülekezet
47.    Magyarországi Új Apostoli Egyház
48.    Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
49.    Mezőkövesdi Teljes Evangélium Keresztény Gyülekezet
50.    Názáreti Egyház
51.    Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
52.    Olajfák Gyülekezete
53.    OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir
54.    Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata
55.    Őskeresztény Apostoli Egyház
56.    Ősmagyar Egyház
57.    Paulus Evangéliumi Közösség
58.    SHALOM Bibliai Gyülekezet
59.    Szabad Evangélium
60.    Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége Egyház
61.    Szent Kamill Keresztény Egyház
62.    Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
63.    Szeretet Szövetség Egyház
64.    Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház
65.    Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközségi Egyház
66.    Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet
67.    Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet
68.    Újszövetség Gyülekezet
69.    Univerzum Egyház
70.    Usui Szellemi Iskola Közösség Egyház
71.    Út és Erény Közössége Egyház
72.    Üdvösség Hirdetői Egyház
73.    adatai zárt kezelését kérő vallási közösség (alkotmánybírósági ügyiratszáma: IV/2390/2012.)

Budapest, 2013. szeptember 1.

Balog Zoltán

(Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)