A Kormány által létrehozott Emberi Jogi Munkacsoport – amelynek Emberi Jogi Kerekasztalában az LMBT jogokat képviselő civil szervezetek is részt vesznek – ezúton hívja fel a figyelmet a Homofóbia Ellenes Világnapra.

Május 17-én világszerte számos megemlékezést és rendezvényt tartanak abból a célból, hogy felhívják a figyelmet a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak tiszteletére, emberi méltóságára.

 

Az Emberi Jogi Munkacsoport – tekintettel arra, hogy a társadalom egyik tagja sem jogosult más emberi méltóságát, fizikai integritását törvényes indok nélkül sérteni – feladatának tekinti az LMBT közösséghez tartozó emberekkel szembeni előítéletek enyhítését, jogaik gyakorlásának, esélyegyenlőségük és társadalmi befogadásuk elősegítését, valamint személyük és emberi méltóságuk védelmét.

 

Ennek keretében kiemelt feladatnak tekinti az LMBT közösséghez tartozó embereket érintő jogszabályok fejlesztését, a célirányos nemzetközi kezdeményezésekben való részvételt, a társadalmi szemléletformálást az LMBT közösséghez tartozó emberek elfogadottságának növelése érdekében, az LMBT jogokat képviselő civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartást.

 

Magyarország Alaptörvénye szerint, az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

 

Az Emberi Jogi Munkacsoport az Alaptörvény szellemében mindenkit felhív a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak tiszteletben tarására.