Az ENSZ 1975-ben ünnepelte először a Nemzetközi Nőnapot a Nők Nemzetközi Évének keretében. Két évvel később, 1977-ben a Közgyűlés határozatában március 8-át az ENSZ Nőjogi és Nemzetközi Béke napjának nyilvánította.

A 20. század elején Észak-Amerikában és Európában, a munkajogi mozgalmakból emelkedett ki ez a világnap. A korai évek után a nők egyenjogúságára, a nők politikai és gazdasági életben betöltött szerepére helyeződött a hangsúly. 2016-ban az ENSZ a Fenntartható Fejlesztési Célokban is megjelenő nők és férfiak közötti egyenlőség biztosítására, az Agenda 2030 gyors és hatékony implementálására hívja fel a figyelmet.

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke rögzíti a megkülönböztetés tilalmát, a XV. cikk (3) bekezdése pedig külön nevesíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak. Az Emberi Jogi Munkacsoport célja összhangban az Alaptörvény rendelkezéseivel a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a diszkrimináció elutasítása, az ezen a téren jelentkező kihívások azonosítása és leküzdése.