A Nemzetközi Nőnap az egyik legrégebb óta ünnepelt világnap, a 20. század eleje óta létezik. Az első Nemzetközi Nőnapot 1911. március 19-én tartották Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. 1913 óta ünneplik március 8-án.

A Nemzetközi Nőnap célja, hogy felhívja a figyelmet a női egyenjogúságra, a nemi alapú diszkrimináció leküzdésére. Napjainkban a legnagyobb globális kihívások a nők oktatása, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, az egyenlő munkafeltételek biztosítása, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése területén azonosíthatók. 

Az Alaptörvény kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, valamint utal arra is, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a nőket. Az Emberi Jogi Munkacsoport elutasítja a nemi alapú diszkrimináció minden formáját. A Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport célja, hogy ezen elvek mentén azonosítsa a nőket érintő legnagyobb társadalmi kihívásokat, valamint a felmerülő kérdésekre megoldási javaslatokat fogalmazzon meg.