A 2001. évi népszámlálás során Magyarországon 4885 fő vallotta az ukrán nyelvet anyanyelvének, ukrán nemzetiségűnek pedig 5070 fő tekinti magát. Az ukrán kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődést 4779 fő vállalta. Az ukrán nemzetiségűek mintegy kétharmada magyar állampolgár (3358 fő), míg az anyanyelvi csoportból magyar állampolgársággal 3183 fő (65,45 százalék) rendelkezik.

A Magyarországon élő ukrán nemzeti kisebbség képviseletét 1999 februárjáig az 1991-ben alakult Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (MUKE) egyedüli szervezetként látta el, amikor az 1998. évi helyi kisebbségi választások eredményeként, elektoraik megválasztották az Ukrán Országos Önkormányzatot (UOÖ), mely azóta folyamatosan működik.

A 2010. október 3-án megtartott kisebbségi önkormányzati választások során az ukrán kisebbségi névjegyzék összeállítását 53 településen kezdeményezték. A választói jegyzékre összesen 1338 fő iratkozott, 23 településen és fővárosi kerületben került kitűzésre ukrán kisebbségi önkormányzati választás.

A Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete a magyarországi ukrán közösségi életnek az elsődleges mozgatórugója. Az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a történelmi emlékek megőrzése és a kultúra terjesztése terén fejti ki a tevékenységét. Verseskötetek és történelmi tanulmányok kiadása mellett az egyesület szerkeszti a teljes körű költségvetési támogatással működő, kéthavonta megjelenő ukrán-magyar kétnyelvű folyóiratot, a Hromadát.

Az UOÖ vasárnapi iskola keretén belül szervezi meg az ukrán nyelvoktatást. Az Ukrán Vasárnapi Iskola kihelyezett tagozata Budapesten kívül Szegeden, Komáromban és Várpalotán is működik. Ez elsősorban az óvodás és általános iskoláskorú gyerekek anyanyelvi oktatását, valamint a népi kultúra (ének, zene, irodalom, hagyományok) átörökítését biztosítja szervezett formában, egységes tanterv szerint. Ukrán nyelvi képzés lehetősége középiskolai szinten Baktalórántházán, felsőfokon Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben biztosított. Az ELTE-n az ukrán nyelv és irodalom mesterszak akkreditációja 2008-ban megtörtént, szintén ebben az évben akkreditálták az ukrántanár és nemzetiségi ukrán mesterszakot.

Az ukrán nemzetiségi közösség művészeti csoportjai a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttes, a Berehínya Asszonykórus, akik rendszeres résztvevői az ünnepi programoknak. Az Ukrán Műkedvelő Színház továbbra is a MUKE keretein belül működik, melynek műsorán klasszikus és kortárs ukrán szerzők művei szerepelnek. Az országos testület hozta létre és működteti az Ukrán Néprajzi Múzeumot, lehetőségeink szerint folyamatosan bővítik bemutatható gyűjteményét.

Ukrán anyanyelvű szentmisékre a Fő utcai görög katolikus templomban van lehetőség, itt elsősorban a vallási ünnepeken tartanak istentiszteleteket.

A Magyar Televízió „Rondó” című nemzetiségi magazinműsora havi rendszerességgel jelent meg a képernyőn, a nemzetiségekről szóló rövid tudósításokkal. A Magyar Rádió hetenként közvetít nemzetiségi műsorokat, amelyek az ország egész területén elérhető adóhálózaton hallhatóak. Az MR4 csatornán az ukránoknak heti 30 perces anyanyelvi rádióműsoruk van.

Az Ukrán Országos Önkormányzat élen járt emlékhelyek létrehozásában: szobrot állítottak a Tihanyi Apátsági Templom mellett I. András király és felesége Anasztázia ukrán hercegnő emlékére, emléktáblát avattak Budapesten a Ruszalka Dnyisztrovaja című almanach - Magyarországi kiadásának 160. évfordulója alkalmával, valamint az a neves ukrán költő, Hrihoríj Szkovoroda születésének 275. évfordulóján Tokajban, ahol és filozófus hosszú éveket töltött el. 2007 júliusában Sólyom László és Viktor Juscsenko államfők ünnepélyes külsőségek közepette avatták fel Tarasz Sevcsenko szobrát a budapesti Ganz utcában. Az ukrán államfő jelenlététében avatták fel 2009-ben az 1932-33. évi Nagy Ukrajnai Éhínség áldozatainak tiszteletére a budapesti Petőfi téren kialakított emlékhelyet, hasonló emlékhelyet állítottak 2010-ben a csömöri „Glória Victis” emlékparkban is.

Az országos önkormányzat szoros kapcsolatot tart az Európai Ukrán Kongresszus és az Ukrán Világ Kongresszus szervezeteivel a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület közreműködésével. Számos programjukat, megemlékezésüket a diaszpóra ezen ukrán közösségeivel összehangolva rendezték meg, így a Nagy Ukrajnai Éhínségre emlékező „Kiolthatatlan láng” című, a világ 33 országán áthaladó megemlékezés Magyarországon is áthaladt érintve a Sevcsenko szobrot, a Parlamentet és a Terror Háza Múzeumot.

2007-ben létrehozták a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ (MUKDK) intézményüket, melynek működési körébe tartozik a kulturális rendezvények előkészítése, szervezése, lebonyolítása és a Könyvtár, Múzeum működtetése, valamint az archívum kezelése, anyagának feltöltése. Folyamatosan bővülő könyvtáruk állománya több száz kötetes, és nyitva áll minden érdeklődő számára.

Az ukrán közösség 1998 óta közösen ünnepli a Magyarországi Ukrán Kultúra Napját minden év február 20-án, márciusban pedig Tarasz Sevcsenko emléknapot tartanak. Anyanyelvükön családias környezetben ünneplik az egyházi ünnepeket is: a karácsonyt, vízkeresztet, húsvétot és a pünkösdöt is.

Az Ukrán Országos Önkormányzat jelentős ukrán nyelvű kiadói tevékenységet folytat - magyarországi ukrán költők, a magyarországi ukrán önkormányzatiság, és az ukrán történelem tárgykörébe tartozó könyvek jelentik fő profilját.

Az önkormányzat rendszeresen rendez zenés-irodalmi esteket híres ukrán költők, írók jelentős évfordulója tiszteletére, melyeken hazai és anyaországi művészek előadásában hallhatók az ukrán kultúra remekei, nyaranta pedig nemzetközi ifjúsági tábort szerveznek a hazai és a környező országokban élő ukrán diaszpóra fiataljai számára; továbbá filmklubot működtetnek.. Évente minden korosztály részvételével rendezik meg a „Forrás” Vers- és Prózamondó Versenyt, évente több alkalommal rendeznek kiállítást magyarországi és anyaországi képzőművészek munkáiból.

Az országos testület tagjai részt vesznek hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, a magyar-ukrán tudományos kapcsolatok ápolásában.

Az Ukrán Országos Önkormányzat internetes honlapot szerkeszt, melyre kattintva folyamatos frissítés mellett naprakészen megtekinthető önkormányzat tevékenysége, a MUKE által kiadásra kerülő Hromada című folyóirat, valamint elérhetők a magyarországi és ukrajnai internetes fórumok is.