1990. december 14-én az ENSZ Közgyűlése a 45/106-os számú határozatával október 1-jét az Idősek Világnapjának nyilvánította. Az idős emberek helyzetére az egyre öregedő társadalmak számának növekedése irányította a figyelmet. Az ENSZ elsősorban emberi jogi megközelítést alkalmaz, külön kiemelve az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmódot, valamint a jogot a testi és lelki egészség elérhető legmagasabb szintjének élvezetéhez.

Az ENSZ adatai alapján, ma közel 700 millió 60 év feletti ember él világszerte, 2050-re pedig becslések szerint 2 milliárd időskorú lesz, amely a világ népességének 20%-át jelenti. 

Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti az időskort. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni, valamint az állami nyugdíjrendszer ellátási kötelezettségét is megemlíti a megélhetés biztosítása érdekében. Ennek következtében az Emberi Jogi Munkacsoport is kiemelten fontosnak tartja az időseket megillető jogok érvényesítését, a méltóságteljes, diszkriminációmentes időskor megteremtését.