Az ENSZ Közgyűlése 2007. június 15-én A/RES/61/271 számú határozatával október 2-át az Erőszakmentesség Világnapjának nyilvánította. A dátum Mahatma Gandhinak, a 20. század pacifista vezérének születésnapját jelöli.

A határozat elfogadásával az ENSZ megerősítette az erőszakmentesség elvének egyetemes érvényességét és kifejezte azt az óhaját, hogy biztosítsák a béke, a tolerancia, a megértés és az erőszakmentesség kultúráját.

Az Emberi Jogi Munkacsoport is kiemelt figyelmet szentel ezen értékeknek, hiszen az erőszakmentesség, a mindenkit megillető alapvető szabadságjogok teljes körű tisztelete, a demokrácia, a fejlődés, a kölcsönös megértés összefüggnek és egymást erősítik.