Az ENSZ Környezetvédelmi Konferenciája 1972. június 5-én kezdődött Stockholmban, amely alakalom óta június 5-én világszerte ünneplik a környezetvédelmi világnapot. A világnap témája 2015-ben: „Hétmilliárd álom. Egy bolygó. Fogyassz körültekintően .” A UNEP ezzel a jelmondattal arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a Föld eltartó képessége, a gazdasági növekedés és az emberek jóléte egymással összefügg, ezért felelősséggel kell használni a természet adta erőforrásokat.

Az egészséges környezethez való jog, az ember testi és lelki egészségéhez való jog feltételezi, hogy a környezetvédelmet alapvetően emberi jogi szempontból kell megközelíteni. Az élethez való jog, az emberi méltóság biztosítása az egészséges környezet megteremtésénél kezdődik. Magyarország Alaptörvénye ezt az elvet követve rögzíti, hogy „mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez”, amelyet a „genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.” Az Emberi Jogi Munkacsoport szem előtt tartva az Alaptörvényben foglaltakat, elsősorban emberi jogi kérdésként tekint a környezetvédelemre.