Az Emberi Jogi Munkacsoport keretében működő Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport ezúttal a Hajdú-Bihar megyében található Bagaméron tartott kihelyezett ülést. Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a rendezvényen elmondta, fontos lépéseket kell tenni a roma lányok végzettségnélküli iskolaelhagyása ellen.

A roma nők húsz százaléka dolgozik, ami 2011-hez képest folyamatosan javuló tendenciát mutat. A felnőttoktatásba való bevonásukra is léteznek ma már programok. Ezek a projektek rámutatnak a tanulás, az oktatás és a munka világában elhelyezkedés fontosságára, így ez egy szemléletváltó szerepet is betölt.

Koncentrált beavatkozásokra van szükség, mégpedig minél korábbi életkortól kezdve, annak érdekében, hogy iskolai és munkaerő-piaci esélyei javulhassanak a hátrányos helyzetűeknek. Ezt a célt is szolgálja a kormány roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése érdekében tavaly kiírt 151 milliós keretösszegű pályázat, valamint a most elindult EFOP- 1.4.4-17 Bari Shej-Nagy lány-Fàtâ Mare című pályázat, amely lányok továbbtanulási esélyeinek növelését segítő program.

A Tematikus Munkacsoport tagjai egy helyi, a Roma Láng Egyesület tanodájának jó gyakorlatait ismerhették meg. Bagaméron és Álmosdon tanodaprogramot üzemeltetnek, hogy a fiatal iskolásokat segítség tanulmányaik során.

A Kormány 2012. februári határozatában rendelkezett az Emberi Jogi Munkacsoport életre hívásáról, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt. A Munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt működtet, melynek célja, hogy a munkacsoport konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, továbbá ajánlásokat fogalmazzon meg a munkacsoport tevékenységével, feladataival összefüggésben. Az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai Tematikus Munkacsoportok keretében tárgyalják meg az aktuális emberi jogi kérdéseket, javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé. A Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportnak 17 civil szervezet a tagja, elnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára.

(Forrás: kormany.hu)