Minden gyermeknek joga van a boldog gyermekkorhoz. A családok, a támogató kisközösségek, a civilek, az egyházak és az állam közös ügye, hogy gyermekeink érzelmi és fizikai biztonságban nőjenek fel. A gyermekek jóléte és jólléte kiemelt kormányzati cél, mely elválaszthatatlan a családokat megerősítő kormányzati programoktól.

Magyarország Alaptörvénye kiemelt figyelemben részesíti a gyermekeket. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Deklarálja, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről, s hogy a szülőknek a gyermekeik felnevelésével kapcsolatos kiadásait az adórendszeren keresztül ellentételezni szükséges. Utóbbi rendelkezés teremtett alapot a családbarát adórendszer kialakításához, a családi adókedvezmény 2011-es bevezetéséhez. Ezeknek köszönhetően az elmúlt négy évben mintegy 800 milliárd forint maradt a magyar családok zsebében. 2016-tól a családok adóterhei tovább csökkennek, hiszen 2019-ig minden évben növelni fogjuk a kétgyermekesek adókedvezményét.

A gyermekek jogainak széleskörű biztosítása érdekében került sor a családok védelméről szóló sarkalatos törvény megalkotására, a koragyermekkori intervenció eszközrendszerének megerősítésére és a gyermekjólét érdekében hozott intézkedésekre. Utóbbiak körében kiterjesztettük az ingyenes gyermekétkeztetés lehetőségét, a napi háromszori étkezést biztosító óvodai ellátás kötelező korhatárát három évre módosítottuk. Magyarország ma egyedülálló európai ország, ahol a kisgyermekek 90%-a naponta háromszor tud étkezni állami pénzből. Növeltük az iskolákban az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak számát, több százezer gyermeket vontunk be az Erzsébet-programba és jelentős mértékben megemeltük a családtámogatási ellátásokra szánt költségvetési forrásokat. Az elmúlt 25 évben ez a kormány tette a legtöbbet a gyermekek rendszeres étkeztetésért és a családok terheinek csökkentéséért.

1959. november 20-án az ENSZ Közgyűlése nyilatkozatot fogadott el a gyermekek jogairól, azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. Harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermekjogi Egyezményt, melyet Magyarország 1991-ben ratifikált.

(kormany.hu)