Az alábbiakban publikáljuk Répássy Róbert Rácz Péter Rikárdó szüleihez intézett levelét.

Tisztelt Rácz Péter Úr! Tisztelt Ráczné Nagy Szilvia Asszony!

A Kormány Emberi Jogi Munkacsoportjának elnökeként engedjék meg, hogy szívből gratuláljak gyermekük születéséhez. 

Megdöbbenéssel értesültem a Novák Előd országgyűlési képviselő által, gyermekük születése kapcsán tett kijelentésekről.

Szeretném Önöket biztosítani arról, hogy a Kormány Emberi Jogi Munkacsoportja kiemelt figyelmet szentel az emberi jogok minél szélesebb körű érvényesítésére és elítéli a diszkrimináció, valamint a kirekesztés minden formáját. A testület elnökeként ezúton fejezem ki együttérzésemet az Önöket ért sérelem miatt.

Magyarország Alaptörvénye – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szellemében – rögzíti, hogy „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

Kívánom, hogy gyermekük életére soha ne vethessen árnyékot a születése kapcsán tett ízléstelen és embertelen kijelentés.

Ezúton szeretnék családjuknak jó egészséget, boldog Új Évet kívánni.

Budapest, 2015. január 9.

Tisztelettel:

Dr. Répássy Róbert