November 25-ét az ezredforduló óta világszerte a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem napjaként tartják számon.
Magyarország Kormánya elkötelezett a nők elleni erőszak felszámolása mellett is, ezért közel 3 milliárd forintnyi fejlesztési forrás bevonásával folyamatosan bővíti az áldozatokat támogató szolgáltatási formákat, az ifjúságot megcélzó prevenciós programokat, és a társadalmi szemléletformálásra is jelentős hangsúlyt fektet.

A „Biztos Menedék” program korábban nem létező kríziskezelő ambulanciákat alakít ki, amellyel a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszert bővíti. Az ambulanciák egyik fő tevékenysége a mielőbbi információnyújtás az áldozatok és a potenciális áldozatok számára az elérhető segítési formákról és az áldozatok jogairól. Az új szolgáltatási forma mellett jelentős kapacitásbővítés valósul meg a már meglévő menedékhelyek (krízisközpontok és félutas házak) tekintetében is. A „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” konstrukció keretében az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat humánerőforrás és technikai fejlesztése, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez tartozó szakemberek képzése és szemléletformálása valósul meg, így a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai még gyorsabban és könnyebben kaphatnak megfelelő segítséget.

A „Védőháló a családokért” pályázattal a 14-18 éves korosztály tagjai számára biztosit prevenciós programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A nyertes pályázók egységes módszertan szerint megvalósított programokkal vesznek részt a kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzésében.

(Forrás: kormány.hu)