Az erőszakmentesség napját 2007 óta ünneplik világszerte október 2-án, Mahatma Gandhi születésnapján. Gandhi az indiai függetlenségi mozgalom vezetőjeként elutasította a függetlenség erőszakos módon történő elnyerését. Hitt a békés megoldásokban, a polgári ellenállás erejében.

Az erőszakmentesség meghatározásakor érdemes kiemelni, hogy ez nem jelent konfliktusmentességet. A konfliktusok megoldásának módjára utal a fogalom. Három fő kategóriáját lehet megkülönböztetni az erőszakmentes cselekedeteknek:

  • tiltakozás és a meggyőzés, beleértve a felvonulásokat és virrasztásokat,
  • az együttműködés elutasítása,
  • erőszakmentes beavatkozások, mint például blokádok és térfoglalások.

Az Emberi Jogi Munkacsoport álláspontja szerint az erőszakmentesség az alapvető jogok gyakorlásának egyik alapfeltétele, hiszen az emberi jogok csak kölcsönös megértés, tolerancia és párbeszéd mellet érvényesülhetnek.