Az Igazságügyi Minisztérium az Emberi Jogok Világnapján ismételten hitet tesz a minden embert megillető jogok érvényesülése mellett. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szelleme és az Alaptörvény betűje rögzíti, hogy „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.”

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben nyilvánította december 10-ét az emberi jogok világnapjának. A II. világháború borzalmait követően 1948-ban e napon fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát a Közgyűlés, amely a kor szellemének megfelelően első generációs jogokat tartalmazott. 2014-ben az emberi jogok világnapjának szlogenje: Emberi jogok 365. Ez azt jelenti, hogy minden nap az emberi jogok napja, hiszen az alapvető jogok mindenkit, helyszíntől, időponttól függetlenül és bármiféle megkülönböztetéstől mentesen megilletnek.

Hazánk a demokratikus rendszerváltást követően alapvető céljának tűzte ki az emberi jogok minél szélesebb körű biztosítását. Az Alaptörvény a korábbinál több, a 21. század kihívásainak megfelelő alapjogot deklarál. E világnap a mindenkit megillető alapjogok hangsúlyozása mellett lehetőséget teremt arra is, hogy értékeljük az eddig elért eredményeket, és feltérképezzük az új lehetőségeket, további célokat fogalmazva meg az emberi jogok innovációja tekintetében. Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett e munka folytatása mellett.