Minden év december 10-én az emberi jogok világnapját ünnepeljük

Publikálva: 2023. december 10.

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben nyilvánította december 10-ét az emberi jogok világnapjának, 1948-ban ezen a napon fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

Az emberi jogok világnapján az Európai Unió az egész világgal együtt ünnepli az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 75. évfordulóját. Ez a dokumentum megalapozta az emberi jogok XX. századi fejlődését, mérföldkő, amely kimondja, hogy minden ember szabadnak születik, azonos méltósággal és egyenlő jogokkal rendelkezik. Ez a világ legelismertebb dokumentuma, több mint 500 nyelven megjelent. A világ minden tájáról különböző jogi és kulturális hátterű képviselők által készített Nyilatkozat egyetemes értékeket és közös standardokat határoz meg minden nép és minden nemzet számára. A Nyilatkozat elfogadása emberek milliói számára teremtette meg az emberi méltósághoz való jogot. 

Magyarország Alaptörvénye két külön részben, nevezetesen a Nemzeti Hitvallás, valamint a Szabadság és Felelősség című fejezetekben foglalkozik az alapvető emberi jogok rögzítésével. Ezek, a modern polgári alkotmány feltételeinek megfelelően az első részei az Alaptörvénynek. Ebben a két fejezetben az alapjogok széleskörű katalógusa megtalálható, hiszen a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok mellett harmadik generációs emberi jogok is szerepelnek benne.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott elvek ma is relevánsak, ezért az Emberi Jogi Munkacsoport kiemelt feladatának tekinti ezen jogok minél szélesebb körű érvényesítését és előmozdítását Magyarországon.

Menü

Főoldal

Navigáció