December 20-át 2005-ben nyilvánította a Szolidaritás Nemzetközi Napjává az ENSZ Közgyűlése. A szolidaritást a Millenniumi Nyilatkozat a 21. század nemzetközi kapcsolatainak egyik alapelveként deklarálta. A globalizáció következtében egyre fokozódó egyenlőtlenségek enyhítése érdekében a Nyilatkozattal az ENSZ kinyilvánította, hogy azoknak az államoknak, amelyek jobban élvezik a fennálló nemzetközi rend előnyeit, segíteniük szükséges azokat az országokat, amelyek a legkiszolgáltatottabbak.

2015-ben elfogadásra kerültek a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k), amelyek a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításának tapasztalataiból merítve egy új, inkluzív fejlesztési agendát alkotnak. Az SDG-k alapvetően emberi jogi központú fejlesztési célok, amelyek kitérnek az egészségügyre, a szegénység csökkentésére, valamint a környezetvédelem, a nemzetközi béke és partnerség kiemelt jelentőségére a 21. században. Ennek szellemében 2015-ben a Szolidaritás Nemzetközi Napjának a mottója „Globális szolidaritáson alapuló megosztott fejlődés és prosperitás”.

Az Emberi Jogi Munkacsoport támogatja az ENSZ és az Európai Unió ezen irányú tevékenységét, és munkáját továbbra is a szolidaritás, a különböző társadalmi csoportok érdekeinek figyelembe vétele jegyében folytatja.