Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az Antiszegregációs Kerekasztal május 14-i ülésén elmondta, a kormány továbbra is elkötelezett a romák integrált oktatása mellett. Hangsúlyozta, a szegregáció nem tűrhető, a különböző helyzeteteket különböző megoldással lehet kezelni, ezeknek a javaslatoknak a megvitatása továbbra is az Antiszegregációs Kerekasztal ülésein zajlik.

A miniszter kijelentette, a KLIK soha sem támogatta, hogy Piliscsabán újrainduljon a már bezárt iskola, semmilyen olyan pedagógiai program nincs, ami ezt indokolná, továbbra sem engedélyezi újabb "cigány osztály" indítását.

A kerekasztal 2013-ban az emberi erőforrások miniszterének kezdeményezésére jött létre, és a kormányzat felkérésére különböző oktatási helyzeteket megvizsgálva tesz javaslatot a szegregáció felszámolására. Az Antiszegregációs Kerekasztalnak már több eredménye is van, amely a résztvevők javaslatait figyelembe véve született meg, többek között a köznevelésről szóló törvény szövegszerű kiegészítése, amelyet az Országgyűlés elfogadott, a KLIK-ben dolgozó megyei antiszegregációs referensek munkába állítása, valamint a megyei jogú nagyvárosok közvetlen megkeresése a deszegregációs munka megkezdésének érdekében.

Szintén eredmény az Antiszegregációs munkacsoport a méltányos oktatásért megalakítása, amely gyakorlati tapasztalattal rendelkező tagjai segítségével, helyi szereplők bevonásával és együttműködésével dolgozza ki a konkrét terveket a jogellenes elkülönítés megszüntetésére, illetve a minőségi és esélyteremtő oktatás feltételrendszerének fejlesztésére irányuló válaszlépéseket, amelyek kulcsfontosságúak a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásában.

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-es elfogadása óta a felzárkózás politika az érintettek bevonására épül, a korábbi dogmatikus jogvédelem helyett. Az EMMI nem etnikai alapon közelíti meg az esélyteremtés témáját, hanem próbál mindenkin segíteni, aki erre családi, társadalmi háttere miatt rászorul; a cél az, hogy mindannyian bejussanak ezekbe a programokba, és motiválják őket a tanulásra.

(kormany.hu)