A kormány elkötelezett abban, hogy megerősítse a gyermekvédelmi jelzőrendszert, kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés, valamint a gyermek Alaptörvényben garantált védelemhez való jogának biztosítása.

A kormány intézkedéseinek célja, hogy a korábbinál is jóval összefogottabb, hatékonyabb és célzottabb segítséget adjon a családoknak és az őket segítő, gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek.

Az alapvető cél az, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban megkapjanak mindent, ami testi, lelki, szellemi fejlődésükhöz szükséges. Ez egyrészt az alaptörvény által biztosított jog, de jól felfogott társadalmi érdek is, hiszen a gyermekek támogatása beruházás egy társadalom jövőjébe. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek tekintetében fokozott felelősségünk van, hogy ne kallódjanak el, és mindegyikük számára megteremtsük az esélyt a felemelkedésre.

Többéves előkészítő munka után, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló nyilatkozatot. Azóta november 20. a gyermekek jogainak világnapja. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét 1989-ben fogadták el, melyet Magyarország 1990. március 19-én írt alá.

(Forrás: kormány.hu)